8-11/6/23 Hradec Králové Park 360

Zóna Komerční banky a Visa ukáže budoucnost festivalů

Futurecity 2030

Futurepower 2030

Futuretalks 2030

Futurefood 2030

Futureyou 2030

Solar Stage

Conference stage