12-14/06/25 Hradec Králové
Park 360

Galerie MU HK zdarma pro návštěvníky festivalu

06. 06. 2023

Navázali jsme partnerství s Galerií moderního umění v Hradci Králové, která otevře své expozice zdarma pro všechny návštěvníky Rock for People po dobu festivalu. Zájemci, kteří se u vstupu prokážou festivalovým náramkem mají volný vstup do galerie na všechny současné výstavy, které představují současné české umělce.

Stálé sbírky a expozice Galerie moderního umění v Hradci Králové sledují vývoj českého moderního umění v 20. a 21 století. GMU sídlí v pozdně secesní budově, která patří k jedné z dominant Velkého náměstí v Hradci Králové. Ve čtvrtém patře se nachází terasa, která poskytuje jeden z nejhezčích výhledů na město.

Aktuálně jsou k vidění dvě netradičně pojaté stálé expozice:

Minulé století – dvacet osobností
Expozice Minulé století – dvacet osobností se vědomě navrací k prastaré metodě založené na autorských kolekcích. Při výběru 20 konkrétních autorů byl kladen důraz na jejich vztah nebo souvislost tvorby s Hradcem Králové, potažmo regionem východních Čech. 

Posledních padesát let
Stálá expozice Posledních padesát let představuje umělce a umělkyně střední a mladší generace, kteří se do veřejných sbírek prosazují teprve v posledních letech.

Zároveň GMU organizuje krátkodobé výstavy současného výtvarného umění: 

Věra Jičínská
Výstava Věry Jičínské přibližuje stěžejní aspekty tvorby této neprávem opomíjené osobnosti českého moderního umění. Na základě výběru olejomaleb, pastelů, kreseb, grafik, ale i málo známých fotografií, vykresluje vývoj autorčina díla v meziválečném období, kdy studovala, pracovala či vystavovala v Brně, Mnichově, Praze, Paříži, Bretani, Pětikostelí nebo Dobrušce. Připomíná ale také její práci na poli užitého umění, jemuž se věnovala po druhé světové válce.

Jan Šafránek | Kavárna Kubišta
Výstava představuje návštěvníkům průřez tvorbou královéhradeckého rodáka, malíře a světoběžníka, který svou fascinaci viděným světem s jeho nonsensovou poezií přetavil do nezaměnitelné malířské oslavy společnosti lidí. V rámci výstavy může návštěvník na stěžejních dílech jednotlivých dekád, která dále doplňuje rozsáhlý soubor kreseb, sledovat postupnou krystalizaci autorovy obrazové poetiky. 

Michaela Vélová Maupicová | Šum v plástvi, světlo v mohyle
Výstava Michaely Vélové Maupicové Šum v plástvi, světlo v mohyle prezentuje výběr krátkých videoartových prací, které byly dosud veřejnosti představeny jen okrajově. 

Josef Wagner
Výstava nabízí průřez tvorbou sochaře Josefa Wagnera (1901–1957). Představuje autorovy práce z kamene, bronzu i dřevořezby, návštěvníci mají možnost prolistovat faksimile Wagnerových skicářů.

 

Otevírací doba: 
středa 10:00 – 18:00
čtvrtek 12:00 – 20:00
pátek 10:00 – 18:00
sobota 10:00 – 18:00
neděle 10:00 – 18:00