12-15/06/24 Hradec Králové
Park 360

Vlak +

06. 07. 2017

!POZOR! Nezapoměňte si označit jízdenku festivalového tarifu jízdného Vlak+, aby mohla být sleva uplatněna. Jízdenku si nechte orazítkovat v Infocentru u hlavního vstupu nebo ve stánku Českých drah v areálu. Bez originálního razítka Českých drah je jízdenka neplatná.