12-15/06/24 Hradec Králové
Park 360

S nákupem vstupenky souhlasíte s následujícími podmínkami:

1. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměnuje (informace k situaci ohledně pandemie koronaviru naleznete zde.
2. Ze ztracené vstupenky není poskytována náhrada.
3. Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě.
4. Padělání vstupenek je trestné.
5. Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.
6. Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním vstupenky.
7. Umožní-li majitel vstupenky její zkopírování, bude vstup povolen pouze tomu, kdo vstoupí do p
rostředí hry s platným kódem jako první.
8. Držitelé vstupenky jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce.
9. Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny.
10. Návštěvníci zakoupením vstupenky a vstupem do areálu souhlasí s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby či avataru.
Tyto fotografie a videozáznamy mohou být pořadatelem RFP použity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to bezplatně.

11. Po odsouhlasení automatického zapínání kamery a mikrofonu si jsou vědomi a zodpovídají za sdílení obsahu v oknu nad avatarem. Nenechávejte vašeho avatara bez dozoru.

12. V případě zrušení akce kontaktujte společnost GoOut.
13. Zakoupením vstupenky dáváte souhlas s marketingovým oslovením.
14. Pořadatel neodpovídá za užití obsahu ve hře, ke kterému nemá Uživatel hry autorská práva.
15. V prostředí hry je zakázané šíření pornografie, vulgarismů či jiného obsahu urážejího Pořadatele či jiné Účastníky hry.
16. Pořadatel je oprávněn takové Uživatele odstranit z herního prostředí a zablokovat vstup do hry.