18–20/6/2020 Hradec Králové

Vratné kelímky

Junioři

Bezbariérový festival

Senioři

Třídění odpadu

Ekologie