12-15/06/24 Hradec Králové
Park 360

Problém, který neměl existovat: Drogy v socialistickém Československu

Pásmo videí z Archivu České televize vezme diváky na výlet po historii užívání drog v komunistickém Československu. Od pokusů s LSD přes domácí polykání tabletek až po vznik drogové subkultury v 70. letech. Pásmo obsahuje ukázky z dramatické, dokumentární i zpravodajské tvorby a poskytne divákovi představu, jakým způsobem (ne)bylo téma „nealkoholové toxikomanie“ prezentováno v tehdejším Československu.
Prezentuje Jakub Hošek – editor archivu a programových fondů ČT