12-15/06/24 Hradec Králové
Park 360

Když někdo nám blízký prochází těžkým obdobím, může se zdát náročné najít správná slova podpory. S duševními obtížemi se během života může setkat každý z nás. Naučte se být oporou vašim nejbližším, role přátel a rodiny je v takových situacích nezastupitelná. Poskytneme vám tipy a informace k vedení citlivého a podpůrného rozhovoru. Také se naučíte rozpoznávat varovné signály duševních obtíží a podíváme se na to, jaké služby vám mohou pomoci v oblasti duševního zdraví.

Nevypusť duši ukazuje, jak pečovat o duševní zdraví a kde hledat pomoc v případě obtíží. Přináší prevenci a dovednosti v oblasti psychického zdraví dětem, mladým lidem a učitelům, ale také široké veřejnosti a businessu.