12-15/06/24 Hradec Králové
Park 360

Vždy jsme si v rámci festivalu Rock for People zakládali na maximálně odpovědném přístupu k životnímu prostředí. A dařilo se – i díky vám! Pyšníme se hned několika oceněními od projektu Čistý festival. To nám ale nestačí a jdeme mnohem dál!

A to v oblasti, která nás vždy šlechtila – odpadech. Víte, že jsme byli první festival s vlastní unikátní třídicí linkou? Jasně, nejlepší odpady jsou ty, které vůbec nevzniknou (proto například minimalizujeme instalaci reklamních bannerů v areálu). Zatím máme k zero waste festivalu daleko, takže jsme ve spolupráci s Hradeckými službami a.s. (děkujeme!) rozšířili sběrná místa a zaměřili se na třídění více druhů odpadů.

Pro vás, návštěvníky a návštěvnice, platí v areálu Rock for People následující rozdělení popelnic:

Další odpady důsledně separujeme v kempech, backstage nebo provozním zázemí. Soustředíme se na sklo, nápojové kartony, kovy, papírové kartony a krabice, dřevo. Dále na textil, nebezpečné odpady nebo elektroodpad. Nově bude možné při odjezdu z festivalu vhodit rozbité stany, slunečníky nebo nefunkční židličky do velkoobjemového kontejneru.

Zapojili jsme i prodejce jídla a pití, kteří navíc separují kávovou sedlinu, gastroodpad nebo jedlé oleje a tuky.

Takže jsme v tom všichni společně!

Abychom vás ještě více namotivovali, dodáme, že naprostá většina roztříděného a pročištěného odpadu skončí v místních provozech. Bioodpad například v sousední kompostárně a gastroodpad v bioplynové stanici v nedalekém Rybitví.

S publikem, jako jste vy, se nám vysoké cíle stanovují snáze. Navíc radost z čistého areálu oceníme všichni. Takže děkujeme za pomoc s jejich dalším plněním!

DETAILY PRO ZAPÁLENÉ TŘÍDILY A TŘÍDILKY:

Naše garance za váš zodpovědný přístup nekončí svozem kontejnerů. Sledujeme cestu odpadu až do jeho konečného zužitkování. Chcete vědět, co se s ním děje dál a koho jste svým uvědomělým přístupem podpořili?

PET lahve -> zálohujeme -> separujeme od zbylého plastu -> předáváme Hradeckým službám a.s. -> u zpracovatele výroba recyklovaného PETu (např. fleece, vlákna na spacáky, nové lahve)

Plast -> předáváme Hradeckým službám a.s. -> třídění dle druhů -> výroba recyklovaných výrobků nebo stavebních materiálů

Plechovky -> zálohujeme -> separujeme -> předáváme Hradeckým službám a.s. -> u zpracovatele vzniká recyklací nová plechovka

Papír -> předáváme Hradeckým službám a.s., kde se pročistí, lisuje -> zpracování v papírnách

Bioodpad a kompostovatelné nádobí -> separujeme -> předáváme kompostárně, která se také nachází v areálu hradeckého letiště -> zde vzniká velmi kvalitní kompost -> využíváme ho v areálu při výsadbě zeleně

Gastroodpad -> předáváme do bioplynové stanice v Rybitví u Pardubic -> výroba tepla a elektřiny

Sklo -> předáváme ke zpracování Hradeckým službám a.s. -> u zpracovatele recyklací vznikají příměsi do nového skla