10-12/6/21 Hradec Králové

Na základě dlouhodobé spolupráce s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové se nám již mnohokrát podařilo otevřít RfP také seniorům. Ti s nadšením uvítali možnost navštívit například vystoupení Karla Gotta, Blue Effect s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma, Pavla Bobka nebo Jarmilu Šulákovou. A letošní rok nebude výjimkou – pro seniory nad 60 let nabízíme zvýhodněné vstupné na 3 dny za 770 Kč.