2021 Hradec Králové

Missio – náhradní termín

Palaye Royale – náhradní termín

Nova Twins

Bi

Hands Like Houses + Normandie – zrušeno

Hockey Dad – náhradní termín

Mina Caputo

In Flames – náhradní termín