10-12/6/21 Hradec Králové

Neck Deep (UK)

Missio – náhradní termín

Palaye Royale – náhradní termín

Nova Twins

Bi

Hands Like Houses + Normandie – zrušeno

Hockey Dad – náhradní termín

Mina Caputo

The Garden

Normandie + Thousand Below + Captives

Jacob Lee

In Flames – náhradní termín