16-18/6/22 Hradec Králové

Energiczny post-hardcore połączony z elektroniką. Mamy nadzieję, że pojawią się na Rock For People z nowym albumem.